Would you like to screen one of our films?

Would you like to screen one of our films in a festival, in a library, in the framework of a conference or even in your town’s square?

We can also help you with the programming. Simply complete the form and we’ll get in touch with you to give you all the details. (*) fields are required.


Title of the film you’d like to screen*

Screening date*

City/Town*

Name of the venue

Organized by

Contact person*

Email*

Phone

Comments

D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de PLANETA MED, SLU. Les dades que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili , es podran emprar per la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ésser del vostre interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, així com d'oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a PLANETA MED, SLU. A la sol·licitud d’exercici dels vostres drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant, a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents que n'acrediten la petició. Tot això, sense perjudici d’ altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Igualment, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció. Així mateix, amb l'acceptació d'aquesta nota informativa, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides a PLANETA MED, SLU i terceres entitats col·laboradores necessàries pel correcte funcionament de la nostra empresa. L’adreça del responsable del fitxer és: PLANETA MED, SLU, C/ Rosselló, 184 - 2n 3a - 08008 BARCELONA, parallel40@parallel40.com
Under Law 15/99, we inform you that data collected by Parallel 40 through the forms of their webs, have been included in a data file created by staff under their responsibility. These data will be used exclusively for sending information about projects and cultural products of Parallel or 40 companies in its group. You can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by sending a mail to info@eldocumentaldelmes.com

DocsBarcelona

El Documental del Mes

C/ Rosselló, 184 2º 3ª
08008 BARCELONA

93 452 46 18
info@eldocumentaldelmes.com


Coordination:
Salima Jirari

Production:
Ot Burgaya

78 Exhibitions
90288 Spectators