¿Quieres proyectar uno de nuestros documentales?

¿Quieres proyectar uno de nuestros documentales en una muestra de cine, una charla, un cineclub, una biblioteca, un cine o incluso en la plaza de tu pueblo?

También podemos ayudarte con la programación. Rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo para especificarte las condiciones. Los datos marcados con (*) son obligatorios.


Title of the film you’d like to screen*

Screening date*

City/Town*

Name of the venue

Organized by

Contact person*

Email*

Phone

Comments

D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de PLANETA MED, SLU. Les dades que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili , es podran emprar per la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ésser del vostre interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, així com d'oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a PLANETA MED, SLU. A la sol·licitud d’exercici dels vostres drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant, a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents que n'acrediten la petició. Tot això, sense perjudici d’ altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Igualment, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció. Així mateix, amb l'acceptació d'aquesta nota informativa, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides a PLANETA MED, SLU i terceres entitats col·laboradores necessàries pel correcte funcionament de la nostra empresa. L’adreça del responsable del fitxer és: PLANETA MED, SLU, C/ Rosselló, 184 - 2n 3a - 08008 BARCELONA, parallel40@parallel40.com

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99 le informamos de que los datos recogidos por Parallel 40 a través de los formularios de sus webs, se han incluido en un fichero de datos de carácter personal creado por y bajo su responsabilidad. Estos datos serán utilizados, exclusivamente, para el envío de información sobre los proyectos y productos culturales de Parallel 40 o de empresas de su grupo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando un mail a info@eldocumentaldelmes.com

DocsBarcelona

El Documental del Mes

C/ Rosselló, 184 2º 3ª
08008 BARCELONA

93 452 46 18
info@eldocumentaldelmes.com


Coordination:
Salima Jirari

Production:
Ot Burgaya

76 Salas
90288 Espectadores